Main menu

Kalite Hedefimiz;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemini geliştirmek.

Sağlık, emniyet ve çevre (SEÇ) konusunda sağlıklı işleyen bir sistem oluşturmak.

Fabrikamız ve şantiyelerimizde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizi SIFIR KAZA ile tamamlamak.

Uygunsuzluklarımızı her yıl %10 oranında azaltmak.

Tüm kaynakçılarımızı EN,ASME ve AWS normlarında sertifikalandırmak.

Kişi başına düşen eğitim saatlerini 30 saat/yıla yükseltmek

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği eğitimlerini kişi başı en az 1 saat yapmak.

İmalat/Montaj çalışanlarını (Operasyon elemanlarının, kesimci, kaynakçı,..vs.) eğitmek, sınava tabi tutmak ve sertifikalandırmak.

Fabrika ve şantiyelerimizde verilen SEÇ eğitimlerine devam etmek, düzenli aralıklarla denetimler gerçekleştirmek, ekipman ve donanım ile ilgili eksikliklerimizi gidermek.

Sıfır müşteri şikayetiyle projeleri tamamlamak.

Çevre Hedeflerimiz

Çalışanlara yönelik yıllık çevre eğitim süresi 20 saat / adam olarak uygulamak

Küresel kaynak (elektrik ve su vs. ) kullanımını min. %5 oranında azaltmak

Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların yönetmeliklere uygun olarak ayrıştırılıp toplanması, bertarafı ve geri dönüşümünü sağlamak

Çevre performansını iyileştirmek için bütçeden % 3 pay ayırmak

Geri dönüştürülebilir atık miktarını % 40 artırmak

İSG Hedeflerimiz

Çevre ve ISG mevzuatına uyum oranını %100 Oranında gerçekleştirmek

Personelin güvenli çalışma ortamındaki memnuniyetini %100 olarak sağlamak

Sıfır kazayla projeleri tamamlamak