Main menu

Kalite Politikamız;

Anmak Mühendislik olarak; çelik yapı imalat ve montaj faaliyet alanında, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini kaliteli, emniyetli, güvenilir, düşük maliyetli ürün ve çağdaş hizmet kalitesi ile karşılayabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için günün değişen teknolojik gelişmelerini takip edeceğiz.

Anmak Mühendislik tüm faaliyetlerinde;

• Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmayı,

• Hizmet içi eğitimleriyle kadrosunu güçlendirmeyi ve teknoloji takipçisi olmayı,

• Uzman eleman kadrosu ve tedarikçilerle iş ortaklığı içinde bulunmayı,

• İşçi sağlığı ve iş güvenliğini ön planda tutmayı,

• Sistemli çalışmayı ve sağlam yapılarla karşılaşmanızı sağlamayı,

• Farklı, güvenilir, gelişime açık ve geleceğe yol alan bir firma olmayı,

• Şirket prensiplerine bağlı hareket ederek Kalite Yönetim Sistemimizi ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

• Sürekli iyileştirme yaklaşımıyla tüm birimlerde üretim hedeflerine ulaşmayı, verimliliği arttırmayı,

Benimser ve amaç edinir.

 

Çevre Politikamız;

ANMAK Mühendislik ; müşteri memnuniyetini ve çevre duyarlılığını ön planda tutarak ,

- Çevre ile ilgili yasalara uymak,

- Çevresel performansı sürekli iyileştirmek,

-ANMAK Mühendislik faaliyetlerinin ve ürünlerinin çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak ve işletmek

- Üretim proseslerinin olumsuz çevre etkilerini minimize etmek ve olumsuz etkilerini azaltmak,

- Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek,

- Doğal kaynakları korumak ve geri dönüşümlü malzeme kullanımını artırmak,

- Çevreyi korumak ve bu duyarlılığı tüm çalışanlarımıza, ülkemize ve dünyaya yaymak,

 

İlkeleri üzerine kurduğu çevre politikası ile ANMAK Mühendislik San. Ve Tic. Ltd.Şti.; tüm çalışanlarımızın aktif katılımıyla sürekli gelişmeyi, kaynaklarını verimli kullanmayı ve çevreye verdiği önemi bir yaşam felsefesi haline getirmeyi hedeflemiştir.

 

İSG Politikamız;

 ANMAK MÜHENDİSLİK üst yönetimi; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapar, bu husustaki koşulları sağlar, araçları ve gereçleri noksansız olarak bulundurur, tüm çalışanları da; yaptıkları işlerde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kurallara kesinlikle uymayı hedef ilke olarak benimser.

ANMAK MÜHENDİSLİK ulusal, uluslararası ve çalışılan yörede yürürlükte bulunan tüm İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına (kanun, tüzük ve yönetmeliklere) ve şartnamelere uymayı taahhüt eder.

 

ANMAK MÜHENDİSLİK tüm faaliyetlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, devam ettirilmesi ve bütün çalışanlara duyurulmasını sağlayacak yön ve hedeflerin tesisi, desteklenmesi ve sürekliliğinin sağlanması için, İSG Yönetim Sistemini kurar ve yazılı hale getirir. 

 

ANMAK MÜHENDİSLİK tüm faaliyetleri sırasında kaza olma olasılığını kaynağında önleyerek kazaları en aza indirir ve meslek hastalığı oluşmaması yönünde çaba göstermeyi ilke edinir.

Kurulan sistemin ve alınan önlemlerin kalıcılığını, korunmasını ve sürekliliğini temin etmek, sistemin yeterli ve etkin biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla, iç denetimler ile performans ölçülür ve üst yönetimce gözden geçirilir. Sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmek için amaç ve hedefler belirlenir, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturulur, kişilerin yetki ve sorumlulukları tariflenir, Eğitim, Bilgilendirme, Denetleme çalışmaları ile sürekliliği sağlanır. Tedarikçilerimizin de ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına uygun çalışma yapmalarını ister.

 

ANMAK MÜHENDİSLİK Üst Yönetimi ve tüm çalışanları “Hiçbir iş; çalışanların can güvenliğini ve sağlığını tehlikeye sokacak kadar acil ve önemli değildir.” düşüncesiyle yola çıkar.